AKROPOLIS CUP Uherské Hradiště 2018-skupiny

SOUTĚŽ V AEROBIKU SKUPIN PRO DĚTI OD 5 - 14+ let

Centrum Akropolis, z.s., pořádá 4. ročník základního kola soutěže aerobiku skupin v rámci soutěže Aerobic Tour s B&B.

Patronem akce senátor Ivo Valenta a genrální partner NADACE Synot

IV.ročník  "AKROPOLIS CUP UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2018"

Kde: tělocvična Gymnázia v Uherském Hradišti
Kdy:  21.4. 2018
Zahájení soutěže: v 10.30 hodin
Prezentace: od 8.00 hodin
Konec soutěže: cca v 17.00 hodin

Estetické a technické týmy budou rozděleny do 4 kategorií:
         1.kategorie BABY 5-7 let E/T                                  do 7,49 let 
         2.kategorie KIDS 8-10 let   E/T                            7,50 – 10,49 let
         3.kategorie Children 11-13 let  E/T                   10,50 – 13,49 let
         4.kategorie Teeneger 14 a více le  E/T                 13,50 a více

Bodování:  5 ti členná porota + hlavní rozhodčí

Hodnocení porotců nebude veřejné,  provede se bezprostředně po dokončení soutěžní skladby. Při rovnosti bodů dvou a více týmů o konečném pořadí rozhodne hlavní porotce, který zhodnotí všechny kritéria.

  • choreografii
  • techniku
  • originalitu
  • náročnost
  • synchronizaci

Rozhodčí:  Hana Toufarová st., Hana Toufarová ml., Iva Chalupníčková, Adéla Citová, Jarda Vobr  

Hlavní rozhodčí: Lucie Řezníčková /vyhodnotí také ceny poroty/

Možnost zpětné vazby od poroty na vyžádání! Slovní hodnocení probíhat nebude!

V programu soutěže vystoupí:  vícemistryně světa ve sportovním aerobiku z října 2017 „Adéla Citová“ a děti ze Street dance Akropolis

Moderátorka akce: Barbora Dojčár Májíčková – moderátorka Regionální televize Slovácko /vyhodnotí ceny diváků/

-Estetické nebo technické zaměření – viz rozdělení na www.aerobictour.cz

-POZOR došlo k úpravě pravidel, proto si je důkladně pročtěte, ať nedojde ke zbytečným srážkám na soutěži

 -Do kategorie se zařazuje podle věkového průměru skupiny  - Rozhodující je věk dítěte v roce konání soutěže.

-Za správnost o zařazení do kategorií odpovídá trenér

-Nutná kartička pojištěnce, případně kopie, může sloužit i k prokázání věku závodníka, předkládá se při registraci týmů na vyžádání. 

-Za dobrý zdravotní stav závodníků zodpovídá přihlašovatel a trenér.   

Startovné 120 Kč / osobu / každý start - registrovaný účastník Aerobic Tour  

Startovné 150 Kč /osobu / každý start – neregistrovaní účastníci Aerobic Tour                                   

Na 10 dětí je trenérský vstup zdarma.

Ceny:  V každé kategorii budou vyhlášena první tři místa, která budou odměněna poháry, medailemi a drobnými dárky, které do soutěže věnují sponzoři akce.

V každé kategorii se budou vyhlašovat zvláštní ceny poroty a diváků! Proto neodcházejte z plochy a vyčkejte do konce vyhlašování výsledků. Všichni soutěžící, kteří se neumístí na medailových pozicích, obdrží drobné dárky od sponzorů akce.


Přihlášky zasílejte nejpozději do 15.4.2018!

bohdana.polachova@akropolis-uh.cz

775625925


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz