Akropolis Cup Uh.Hradiště 2017

Soutěž v aerobiku jednotlivců registrovaných v Aerobic tour


Naše soutěž je zařazena do postupové soutěže AEROBIC TOUR jako jedna ze základních kol. Více na www.aerobictour.cz

Součástí soutěže je i „HOBBY CUP“ – soutěž jednotlivců pro děti, které cvičí aerobik 1x týdně a nejsou součástí závodních skupin! Zúčastnit se mohou děti, které cvičí kondičně např. v kroužcích DDM, školních klubech, střediscích volného času atd. Dále pro děti z tanečních kroužků.

Přihlášky na Akropolis cup a Hobby cup jsou aktivní u fotografie!

Zaslat na email:   bohdana.polachova@akropolis-uh.cz do 20.11.2017!

Termín konání: sobota 25. 11. 2017

Čas: 7:45 – 16:45 hodin

Místo konání: tělocvična Gymnázia v Uherském Hradišti, Velehradská třída 218,

686 17 Uherské Hradiště

Soutěžící kategorie HOBBY CUP:

A / Aerobik 4-5 let

A+ / Aerobik 6-7 let

B / Aerobik 8-10 let

C / Tanec 5-7 let

C+/ Tanec 8-10 let

D / Tanec 11-13 let

D+ / Tanec 14+ let


Soutěžní kategorie AEROBIC TOUR:

I. kategorie / BABY/ do 6 let

II. kategorie / KIDS / 7-8 let

III. kategorie / CHILDRENS N/P / 9-10 let

IV. kategorie / TEENAGERS N/P/ 11-13 let

V. kategorie / JUNIORS N/P/ 14-17 let

VI.kategorie/ SENIORS N/P/ 18+

- Rozhodující je věk dítěte v roce konání soutěže

- Za správnost o zařazení do kategorií odpovídá trenér

- Nutná kartička pojištěnce, případně kopie, může sloužit i k prokázání věku závodníka, předkládá se při registraci jednotlivce na vyžádání

- Za dobrý zdravotní stav závodníků zodpovídá přihlašovatel a trenér

- Doprovod je odpovědný za chování svých svěřenců, odpovídá za včasné nástupy jednotlivých kategorií podle časového harmonogramu a pokynů pořadatele a také za to, že se soutěžící budou zdržovat v určených prostorách. V šatnách budou dodržovat pořádek a za poškození majetku ponesou zodpovědnost

Předběžný časový harmonogram:

Registrace: 7:15 – 8:20 kategorie A, A+, B, C, C+, D, D+ /HOBBY CUP

9:00 – 10:00 I. + II. kategorie /Aerobic Tour

10:00 – 11:00 III. + IV. kategorie /Aerobic Tour

11:00 – 13:00 V. + VI. kategorie  /Aerobic Tour


Zahájení soutěže: v 7:45 hodin

Jednotlivá kola:

7:45 – 8:20 kategorie A, A+ / HOBBY CUP

8:25 – 8:45 kategorie B / HOBBY CUP

8:50 – 9:10 kategorie C, C+ / HOBBY CUP

9:15 – 9:35 kategorie D, D+ / HOBBY CUP

9:40 – 9:55 vyhlášení výsledků soutěže HOBBY CUP

10:00 – 10:20 Základní kolo I. kategorie BABY  /při malém počtu soutěžících bude jen základní kolo/

10:25 – 10:45 Základní kolo II. kategorie KIDS

10:55 – 11:15 Finále I. kategorie BABY

11:25 – 11:45 Finále II. kategorie KIDS

11:50 – 12:10 Základní kolo III. kategorie CHILDREN N/P

12:15 – 12:35 Základní kolo IV. kategorie TEENAGERS N/P

12:40 – 13:00 Vyhlášení výsledků I. + II. kategorie

13:05 – 13:25 Finále III. kategorie CHILDREN N/P

13:50 – 14:10 Finále IV. kategorie TEENAGERS  N/P

14:15 – 14:35 Základní kolo V. kategorie JUNIORS N/P

14:25 – 14:50 Základní kolo VI. Kategorie SENIORS N/P /při malém počtu soutěžících bude jen základní kolo/

14:55 – 15:25 Vyhlášení výsledků III. + IV. kategorie

15:25 – 15:45 Finále V. kategorie JUNIORS N/P

15:50 – 16:10 Finále VI. kategorie SENIORS N/P

16:15 – 16:45 vyhlášení výsledků V+VI., ukončení soutěže


/Časový harmonogram soutěže je orientační, záleží na počtu přihlášených/


Přihlášeným bude po uzavření přihlášek zaslán přesný harmonogram týden před soutěží.

Soutěž je rozdělena:     Neprofi – Profi   N/P


Neprofi - pravidlaTato kategorie je určena pro amatérské závodníky, kteří se nevěnují výkonnostnímu aerobiku, nezávodí ani netrénují v registrovaných klubech ČSAE a nejsou zařazeni v jiných soutěžích v kategoriích Profi.


Profi - pravidla

Tato kategorie je určena pro registrované i neregistrované závodníky FISAF a účastníky semifinále a finále mistrovství republiky soutěže v Master class v posledních dvou letech.


Pravidla:

Jednotlivci cvičí dle lektora a snaží se co nejlépe zachytit předvedený pohyb. V základním kole soutěže jednotlivců budou soutěžit všichni přítomní závodníci, bude zvolena choreografie a hudba příslušná věku soutěžní kategorie. Při bodování provedení rozhodčí hodnotí techniku a bezpečnost pohybů provedených závodníkem. Forma a bezpečnost pohybů je určována podle toho, zda jsou pohyby kloubů a končetin prováděny kontrolovaně, ve správných liniích a umístění v prostoru. Hodnotí se také správné držení těla, přesnost a rychlost pohybů. Silové (kliky,..) a flexibilní (provaz, high-leg kick,…) prvky nebudou zařazovány do soutěžních choreografií - týká se to kategorie Komerční aerobik. V případě jejich zařazení z důvodu zatraktivnění soutěže pro diváky, nebudou tyto prvky porotou hodnoceny.

U kategorie Profi jsou tyto prvky nezbytnou součástí.

Body se snižují například za: poskoky prováděné pouze na špičkách, přehnané propnutí kolen, zvedání ramen atd..

Hodnotí se také: nasazení, výraz, kontakt s divákem, pohybová dovednost a připravenost dětí, držení těla, technika provedení pohybu.


Cvičební povrch: Tělocvična Gymnázia je vybavena speciálním sportovním povrchem, proto je důležitá čistá sportovní obuv. Pro nesoutěžící budou u vchodu do tělocvičny k dispozici návleky na obuv.


Startovné, vstupné: startovné 100 Kč/účastník soutěže, V případě přihlášení na místě se platba navyšuje na 150,-Kč/účastníka soutěže

Vstupné pro diváky: 70 Kč/osoba, děti do 14 let zdarma

Ceny:

HOBBY CUP: V každé kategorii bude vyhlášeno prvních šest míst, které do soutěže věnují sponzoři akce, přičemž první tři místa budou navíc odměněna medailemi.

AEROBIC TOUR: V každé kategorii bude vyhlášeno prvních šest míst, která budou odměněna drobnými dárky, které do soutěže věnují sponzoři akce, přičemž první tři místa budou navíc odměněna medailemi.

V každé kategorii se také vyhodnotí cena sympatie!


Nikdo však neodejde s prázdnou, proto prosíme, aby děti po vyhlášení nikam neodcházely a vyčkaly příchodu organizátorů akce!

Každý soutěžící obdrží drobný dárek!


Šatny: budou k dispozici u tělocvičny. POZOR!! Jsou k dispozici jen 4 šatny! Cennosti prosím mějte u sebe. Centrum Akropolis nenese odpovědnost za ztrátu věcí! Udržujte prosím tyto prostory v čistotě.

Občerstvení: zajištěno po celou dobu soutěže ve školní jídelně a různě v prostorách budovy Gymnázia.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 20.11.2017!  přihláška

Prosím o upřesnění, zda chcete soutěžit v rámci Aerobic Tour nebo v soutěži Hobby Cup!


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz