AKROPOLIS CUP UH.HRADIŠTĚ 2017

SOUTĚŽ V AEROBIKU SKUPIN PRO DĚTI OD 5 - 14+ let


Centrum Akropolis, z.s. Vás zve na  3. základní kolo soutěže aerobiku skupin v rámci soutěže Aerobic Tour s B&B.

III.ročník  "AKROPOLIS CUP UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2017"

Kde: tělocvična na Gymnázia v Uherském Hradišti
Kdy:  22.4. 2017
Zahájení soutěže: v 10.30 hodin
Prezentace skupin: od 8.00 hodin
Předběžné ukončení: v 17.00 hodin

Estetické a technické týmy rozdělené do 4 kategorií:
         1.kategorie BABY 5-7 let                                   do 7,49 let 
         2.kategorie KIDS 8-10 let                               7,50 – 10,49 let
         3.kategorie Children 11-13 let                     10,50 – 13,49 let
         4.kategorie Teeneger 14 a více le                   13,50 a více

Estetické nebo technické zaměření – viz rozdělení na www.aerobictour.cz - Do kategorie se zařazuje podle věkového průměru skupiny  - Rozhodující je věk dítěte v roce konání soutěže.

  • Za správnost o zařazení do kategorií odpovídá trenér
  • Nutná kartička pojištěnce, případně kopie, může sloužit i k prokázání věku závodníka, předkládá se při registraci týmů na vyžádání.
  • Za dobrý zdravotní stav závodníků zodpovídá přihlašovatel a trenér.
  • Doprovod je odpovědný za chování členů družstev, doprovází družstvo po celou dobu soutěže, odpovídá za včasné nástupy podle časového harmonogramu a pokynů pořadatele a také za to, že se členové družstev budou zdržovat v určených prostorách. V šatnách budou dodržovat pořádek a za poškození majetku ponesou zodpovědnost. 

O pitný režim se vám postaráme:  bude u registrace!

Pravidla:  přihláška ke stažení zde

Estetické týmy-obsahové ztvárnění:  

Tato soutěž je závodem amatérů. Každá sestava by ale měla mít téma, kterého by se měla držet, aerobikově pestrou skladbu prvků a choreografických vazeb. Zvolené téma by se mělo odrazit ve výběru hudby, kostýmů, pomůcek, dekorací a celkovém výtvarném ztvárnění. Sestava by měla být tvarově různorodá se změnami poloh cvičenců. V případě použitého náčiní se správnou manipulací, výměny mezi členy aj., toto bude hodnoceno kladně, také skupina s výbornou spoluprací, cvičení ve dvojicích, trojicích s obousměrnou komunikací, dělení na další podskupiny apod. Není zakázáno používat prvky sportovního aerobiku, gymnastiky nebo akrobatických prvků, ale závodníci musí počítat s faktem, že bude přihlédnuto k provedení těchto prvků. Viz. Podrobnější hodnocení na www.aerobictour.cz.

Technické týmy: kategorie je určena pro registrované i neregistrované závodníky II. a III. výkonnostní třídy. Hodnotí se hlavně technické provedení. Podrobnější hodnocení na www.aerobictour.cz

Počet cvičenců: minimálně 5, maximální počet 30

Délka skladby: estetické týmy 2 – 2,50 min, technické týmy 1,35 – 2 min podle věkové kategorie – upřesněno na www.aerobictour.cz

Hudební doprovod: Možnost zaslání MP3 týden dopředu na adresu bohdana.polachova@akropolis-uh.cz Pokud bude k dispozici CD – upozorňuji, že musíte mít s sebou jen kvalitní nahrávky. CD bude označené s názvem týmu a skladby a předané zvukaři při zkoušce. Pokud nebudete chtít zkoušet v prostoru, prosím všechny trenéry/ky, aby si hudbu na místě zkontrolovali.

Komentáře: Pro závodníky je výhodou, pokud trenér, choreograf nebo vedoucí skupiny uvede na přihlášku komentář k dané skladbě. Komentář přednese porotě a divákům moderátor před zahájením skladby. Měl by obsahovat zvolený námět a přiblížení obsahu skladby pro hodnotící porotce. Může upozorňovat i na změnu v počtu cvičenců na ploše, kdo je trenér, choreograf, případně věkový průměr skupiny. Komentář musí být v přiměřené délce. Do komentáře nepatří úspěchy skupiny. Opět preferujeme zaslat na email spolu s hudební nahrávkou.

Cvičební povrch:  Tělocvična Gymnázia je vybavena speciálním sportovním povrchem, proto je důležitá čistá sportovní obuv. Pro nesoutěžící budou u vchodu do tělocvičny k dispozici návleky na obuv!

Startovné 100 Kč / osobu / každý start - registrovaný účastník Aerobic Tour                                     Na 10 dětí je trenérský vstup zdarma.

Nutnost zaregistrovat do 30. 3. 2017 -  200 Kč za choreografii / bližší info na stránkách www.aerobictour.cz

Ceny:  V každé kategorii budou vyhlášena první tři místa, která budou odměněna poháry, medailemi a drobnými dárky, které do soutěže věnují sponzoři akce. V každé kategorii se budou vyhlašovat zvláštní ceny poroty a diváků! Proto neodcházejte z plochy a vyčkejte do konce vyhlašování výsledků. Všichni soutěžící, kteří se neumístí na medailových pozicích, obdrží drobné dárky od sponzorů akce.

Bodování:  minimálně 5 ti členná porota + hlavní rozhodčí

Hodnocení porotců není veřejné, je provedeno bezprostředně po dokončení soutěžní skladby. Při rovnosti bodů dvou a více týmů o konečném pořadí rozhoduje hlavní porotce, který hodnotí všechny kritéria.

  • choreografii
  • techniku
  • originalitu
  • náročnost
  • synchronizaci

Rozhodčí: Blanka Přetáková, Hana Toufarová, Iva Chalupníčková, Eva Kubalová a Veronika Lálová.      

VIP porota, která bude slovně hodnotit soutěžní skupiny a rozhodne o zvláštních cenách poroty je složena z tanečního páru ze STAR DANCE.

Honza Onder – taneční mistr, choreograf a autor pořadu „Taneční hrátky s Honzou Onderem“

Veronika Lálová – tanečnice, vítězka Star Dance 2016 a mistryně ČR v Salse                                  

Hlavní rozhodčí: Lucie Řezníčková

!!! Vzhledem k tomu, že proběhne i slovní hodnocení (Od Honzy a nebo Veroniky) po skončení dané sestavy, upozorněte děti, ať neodbíhají, ale nastoupí před porotu, která je bude hodnotit!! Pozor - ne odborně! Slova povzbuzení a podpory!

V programu soutěže vystoupí:  Honza Onder s úvodní choreografií, proto prosíme všechny děti, aby se jí zúčastnily. Veronika Lálová se svou exhibicí, Děti ze Street Dance Akropolis a soutěž zpestří také, svým pěveckým vystoupením Aneta Poláchová s David Rockery.

Moderátorka akce: Barbora Dojčár Májíčková – moderátorka Regionální televize Slovácko

Šatny: budou k dispozici v tělocvičně, ale také v budově školy. Budou řádně označeny názvem týmu. Udržujte prosím tyto prostory v čistotě. 

Občerstvení: zajištěno po celou dobu soutěže ve školní jídelně a různě v prostorách budovy Gymnázia.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 13.4.2016!

Pozor 14.4. je státní svátek! (ale to jen tak J, sítě fungovat určitě budou J!!

Zde jsou formuláře pro skupiny:

http://www.aerobictour.cz/souteze/jednotlivci/formulare

Pozor je to v textu úplně dole J!!!

Při velkém počtu přihlášených družstev bychom museli vyhlásit stop-stav a při poslání přihlášky po termínu, třeba Vaše družstvo odmítnout. Proto dodržte termín odevzdání, které určuje pořadatel akce. 

Adresa : 

AKROPOLIS, z.s., Stará Tenice 1195, 68601 Uherské Hradiště

email:  bohdana.polachova@akropolis-uh.cz a nebo na bodapol@seznam.cz

 / prosím o zaslání přihlášek na obě adresy, vzhledem k možným poruchám serveru centra Akropolis/ 

POTVRDÍM VÁM PŘIJETÍ VAŠICH PŘIHLÁŠEK!      

Když se tak nestane, přihláška nedorazila, proto prosím, zašlete přihlášku znovu!!!

Případné dotazy na tel. 775625925 

                                            Těšíme se a brzy na viděnou!                                                             

Za centrum Akropolis, z.s.

Bohdana Poláchová  

Sponzoři akce v jednání! Brzy zveřejníme!

K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz