Aerobik Children závodní

Aerobik Children závodní pro děti od 11-13 let v Akropolis

Do této kategorie spadají děti, které přichází z katetegorie KIDS, ví o čem aerobik je, co od něho můžou očekávat a jak se v něm dále zlepšovat!

  • Aerobik CHILDREN závodní pro děti 11-13 let - které se věnují závodnímu aerobiku
  • I.trénink - pondělí od 16.00 - 17.00 hodin Gymnázium/gymnastický sál            (1x týdně 900,-/pololetí, 1800,-/celý školní rok)
  • Aerobik CHILDREN technická příprava 11-13 let - která navazuje na závodní aerobik
  • II.trénink - čtvrtek od 17.00 - 18.00 hodin Gymnázium/gymnastický sál            (1x týdně 450,-/pololetí, 900,-/celý školní rok)

Lektorka: Lucie Šimoníková

- cvičí se 2h týdně                                                                                                                        - je nutno podrobně naplánovat činnosti po celou dobu cvičební jednotky
- používáme klasickou mixovanou hudbu na aerobik
- rychlost hudby kolem 138 BPM, intenzitu cvičení zvyšujeme v rámci většího rozsahu pohybu a práce paží, v opačném případě můžeme v některé časti hodiny použít i hudbu rychlejší pro kondiční účel cvičení
- vysoká rychlost hudby při nacvičování nových prvků může ovlivnit správné      technické provedení (může se objevit spousta chyb ve správném držení těla a při práci paží)
- při nacvičování choreografie můžeme využít pro navození atmosféry motivační názvosloví či taneční prvky
- období růstové akcelerace - cvikům na protahování a posílení svalů věnujeme velkou pozornost, zaměřujeme se na techniku, zdůrazňujeme správnou výchozí polohu, vyvarujeme se přepínání, přetahování (svalů)
- v důsledku rychlého růstu může docházet ke zhoršení koordinace, zařazujme rovnovážná cvičení a polohy                                                                                               -aerobik pro děti závodní je navazující příprava pro týmové choreografie s rozličným náčiním a přípravou na soutěže týmů Aerobic Tour, Děti fitness aneb sportem proti drogám, Česko se hýbe, regionální, krajské a celostátní soutěže pódiových skladeb a pod. Děti se připravují i na soutěže jednotlivců, které probíhají vždy na podzim -součástí jsou i společné akce jako Vánoční veřejná vystoupení, závěrečné vystoupení dětí na konci školního roku s programem či vystoupení na společenských akcích

Info pro rodiče, kteří děti zapojí do závodního aerobiku.....zde!

Fotogalerie

Videa

V době jarních, letních a zimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto temínech nejsou započítávány do kurzovného.
V období podzimních, pololetních i velikonočních prázdnin se kurzy konají !! V případě nemoci lektorky, jsou hodiny nahrazeny.

Platbu za tuto aktivitu můžete uhradit na účet Akropolis č.ú.:  2501077152/2010 a do poznámky uveďte prosím za koho a za co platíte!

Do 19.10.2016 splatné I.pololetí!

Do 28.2.2017 splatné II.pololetí!


A co obnáší účast v soutěžích?

  • Pro děti určitě mnoho radosti z vystoupení a potlesku, nadšení a týmovou spolupráci dětí, trošku napětí i zdravého soupeření
  • Pro rodiče soutěžících dětí kromě radosti a patřičné pýchy to znamená investovat trochu peněz do dresů a pomůcek a taktéž trochu osobního času pro doprovod a přípravě na soutěž
  • Věříme ale, že úspěch dětí i jejich viditelný pokrok to každému rodiči plně vynahradí :)


K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz