Aerobik BABY přípravečka

Aerobik BABY přípravečka pro děti od 4-6 let v Akropolis

Přemýšlíte o tom jakou sportovní aktivitu mají navštěvovat Vaše děti?

Jsou pohybově nadané a mají rády hudbu?


* Aerobik pro děti přípravečka je ideální k tomu, aby si to vyzkoušely jak to funguje v praxi!

-Naučí se ovládat svoje tělo, rozvíjet hudební cítění a hlavně najdou spoustu dobrých kamarádů.
-Lekce jsou zaměřeny na klasický aerobik a zároveň zde děti mohou formou her posilovat a rozvíjet svoji kondici.
-Nezapomíná se ani na protažení, tak aby se Vaše dítě rozvíjelo rovnoměrně.

 • Aerobik BABY přípravečka pro děti 4-5-6 let - pondělí od 15.30 - 16.30 hodin (1x týdně 900,-/pololetí)

Lektorky: Bohdana Poláchová a Tereza Jurásková

- v tomto věku ještě nehovoříme o aerobiku jako takovém, ale spíše o jeho prvcích, které zařazujeme do jednotlivých lekcí
- jde nám spíše o přípravu dětí na pohybovou činnost, postupné zařazování dětí do kolektivu kroužku, seznamování s hudbou a dalšími prvky dětského aerobiku
- délka lekce by se měla pohybovat v délce asi 45 - 60 min, pak už je obtížnější u dětí udržet jejich záměrnou pozornost
- děti cvičení v tomto věku velmi baví, instruktorka je pro ně velkým vzorem
- určujeme a dodržujeme s dětmi pitný režim (děti zapomínají pít, popřípadě si vše vypíjí na začátku lekce)
- využíváme především názornou ukázku při učení jednotlivých pohybů či poloh
- u dětí toho věku není ještě dostatečně vyvinuta přesnost pohybu, snažíme se to přecházet, děti netrápíme
- postupně můžeme zapojovat mixovanou hudbu právě kvůli jejímu pravidelnému tempu a „osmičkovému" řazení
- rychlost hudby by se měla pohybovat průměrně kolem 125 BPM, ale pro zpestření hodiny je možné zvolit při různých činnostech i hudbu rychlejší či pomalejší
- základní kroky aerobiku učíme podle motivačního názvosloví a říkadel, pro děti je přirozenější a zábavnější spojit jednotlivé kroky se světem jejich fantazie
- formou hry nebo motivačního názvosloví zařazujeme v každé lekci cviky na posílení a protažení svalů, abychom postupně budovali správný stereotyp držení těla
- proto zařazujeme především cviky na posílení mezilopatkového a břišního svalstva, která působí na svalový korzet udržující správné postavení páteře
- učíme dětí správnému dýchání při cvičení, především v polohách při posilování a protahování svalstva                                                                                                      -součástí této aktivity jsou i společné akce jako Vánoční veřejná vystoupení, závěrečné vystoupení dětí na konci školního roku s programem či vystoupení na společenských akcích        

  V době jarních, letních a zimních prázdnin a státních svátků se kurz nekoná, lekce v těchto temínech nejsou započítávány do kurzovného. V době podzimních, pololetních i velikonočních prázdnin se kurzy konají !! V případě nemoci lektorky, jsou hodiny nahrazeny.

  Platbu za tuto aktivitu můžete uhradit na účet Akropolis č.ú.:  2501077152/2010 a do poznámky uveďte prosím za koho a za co platíte!

  Do 19.10.2016 splatné I.pololetí!

  Do 28.2.2017 splatné II.pololetí!

  K této aktivitě nejsou vypsány žádné termíny

  Copyright © 2014, Centrum Akropolis, Uherské Hradiště | Interní sekce | web: icard.cz